Lubin, dnia 5 października 2010r.

 

RM.0052- 12/10

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 12 października  2010r. o godz. 15.15 LXXVII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie,  w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

 

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Apel Rady Miejskiej w Lubinie do Prezydenta Miasta (w sprawie podatku od stadionu MKS Zagłębie Lubin w 2011r.) - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady – PROJEKT NR 53/10.

4. Apel Rady Miejskiej w Lubinie do Prezydenta Miasta (w sprawie dopłat za usługi z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Lubina) - inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych – PROJEKT NR 54/10.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/168/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 10 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 50/2010.

6. Uchwała w sprawie dochodów na wydzielonym rachunku, gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 51/2010.

7. Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 52/2010.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.10.2010 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.10.2010 15:15