Lubin, dnia  31 sierpnia  2010r.

 

RM.0052- 10/2010

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 7 września 2010r. o godz. 15.15 LXXV sesję  Rady Miejskiej w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

 

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT NR 44/2010.

4. Uchwała w sprawie ustanowienia hejnału miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 36/2010.

5. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubinie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 38/2010.

6. Uchwała w sprawie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowanie dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 39/2010.

7. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 40/2010.

8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2010 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 43/2010

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT NR 45/2010.

10. Uchwała w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych - PROJEKT NR 15/2010.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXXV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:31.08.2010 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:31.08.2010 15:16