Sierpień 2010

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sierpień 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.08.2010 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-375/2010 Z DNIA 31
sierpnia 2010 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-374/2010 Z DNIA 31
sierpnia 2010 R.
w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w
placówce oświatowej."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-373/2010 Z DNIA 31
sierpnia 2010 R.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok
budżetowy 2011."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-372/2010 Z DNIA 31
sierpnia 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-371/2010 Z DNIA 31
sierpnia 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-370/2010 Z DNIA 31
sierpnia 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-369/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2010 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-368/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 651/17,
o powierzchni użytkowej 5193m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-367/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Lubina za I półrocze 2010 roku."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-366/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-365/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-364/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w
placówce oświatowej oraz zaopiniowania kandydatur do
przeniesienia do innej placówki oświatowej."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-363/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
w sprawie informacji o stanie kontroli zarządczej w
miejskich jednostkach organizacyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-362/2010 Z DNIA 30
sierpnia 2010 R.
w sprawie uchylenia decyzji o warunkowym umorzeniu
zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-361/2010 Z DNIA 13
sierpnia 2010 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 251, położonej w obrębie 5 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-360/2010 Z DNIA 11
sierpnia 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/242,
o powierzchni użytkowej 209m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-359/2010 Z DNIA 11
sierpnia 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-358/2010 Z DNIA 11
sierpnia 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2010 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.10.2010 14:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-357/2010 Z DNIA 10
sierpnia 2010 R.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2010 10:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-356/2010 Z DNIA 6
sierpnia 2010 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2010 10:04 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-356/2010 Z DNIA 6
sierpnia 2010 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze.

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 13:39 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)