Lubin, dnia 19 kwietnia 2010r.

 

RM.0052- 06/2010

 

Działając  w oparciu o wniosek Prezydenta Miasta z dnia 15 kwietnia 2010r. w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) zwołuję w dniu 27 kwietnia 2010r. około godz. 17.00 (tuż po zakończeniu sesji LXX)  LXXI  sesję pilną Rady Miejskiej w Lubinie,  w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 46  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 16/2010.

2. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 17/2010.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 18/2010.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXXI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:21.04.2010 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:21.04.2010 10:44