Lubin, dnia 19 kwietnia 2010r.

 

RM.0052- 05 /2010

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 27 kwietnia 2010r. o godz. 15.30 LXX sesję  Rady Miejskiej w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie absolutorium - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej - PROJEKT NR 19/2010.

a) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2009 rok.

b) uchwała w sprawie absolutorium.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:21.04.2010 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:21.04.2010 10:41