Lubin, dnia 7 kwietnia 2010r.

 

RM.0052- 04/2010

 

Działając  w oparciu o wniosek Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2010r. w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) zwołuję w dniu 13 kwietnia 2010r. o godz. 15.15 LXIX  sesję pilną Rady Miejskiej w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

 

Porządek posiedzenia:

 

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 14/2010.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.04.2010 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.04.2010 10:39