Lubin, dnia 22 marzec 2010r.

 

RM.0052- 03/10

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 30 marca  2010r. o godz. 15.15  LXVIII  sesję Rady Miejskiej  w Lubinie,  w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

 

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Przedstawienie ankiety nt. zagospodarowania  Rynku lubińskiego - dyskusja.

4. Uchwała w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 88 /2009 .

5. Uchwała w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 11/2010.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2012 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 12/2010.

7. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę (Pana Wojciecha Karlińskiego) - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej – PROJEKT NR 13/2010.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:23.03.2010 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:23.03.2010 09:21