Lubin, dnia  22 luty  2010r.

 

RM.0052- 02/2010

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 02 marca  2010r. o godz. 15.15  LXVII  sesję Rady Miejskiej  w Lubinie,  w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 46 miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 76/2009.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 39 miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 06/2010.

5. Uchwała w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 88 /2009.

6. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 73/2009.

7. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 09/2010.

8. Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 08/2010.

9. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę (Zarządu Powiatu Lubińskiego) - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej - PROJEKT   NR 05/2010.

10. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 03/2010.

11. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 04/2010.

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT   NR 07/2010.

13. Uchwała w sprawie rozwiązania Komisji Nagrody Miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 102010.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:24.02.2010 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.02.2010 08:31