Oferta inwestycyjna nr 1- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) – Podstrefa Lubin

 

 

Powierzchnia oferowana
55,8101 ha

Sytuacja prawna:

własność - Gmina Miejska Lubin (19,768ha – 35%), Agencja Nieruchomości Rolnej (36,0421 ha – 65%).

Forma zbycia praw
sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie preferowane
prowadzenie działalności gospodarczej m.in.: przetwórcza (przemysł i rzemiosło produkcyjne), wytwórcza, usługowo-produkcyjna, naprawcza, magazynowa (w tym hurtownie i składy), usługowa, z wyjątkiem obiektów chronionych (typu szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia itp.).

Plan zagospodarowania przestrzennego

teren posiada ważny uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Uzbrojenie

Energia elektryczna

Przez teren przebiega system napowietrznych linii 110 KV i 20 KV. Aktualnie jest możliwość dostawy mocy do 5 MW. Istnieje możliwość zasilania odbiorców o większej mocy pod warunkiem rozbudowy sieci rozdzielczej. Koszty dostawy energii zgodnie z obowiązującą taryfą. Dostawca: TAURON Dystrybucja SA Odział w Legnicy.

Gaz

Przez zachodnią część obszaru przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia (DN 200 mm – 6,3 MPa – gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw). Istnieją bilansowe warunki dostawy gazu do obiektów na tym terenie w ilościach kilku tysięcy Nm3/h z gazociągu średniego ciśnienia od stacji wysokiego ciśnienia w rejonie obwodnicy lub bezpośrednio z gazociągu wysokiego ciśnienia. Obowiązuje 7 taryf cenowych na dostarczany gaz. Opłaty przyłączeniowe wg taryfy i w drodze negocjacji. Dostawca paliwa: Gazownia Wrocławska, PGNiG S.A. Operator: Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Sieć wodociągowa

W południowo-wschodniej części obszaru przebiegają sieci wodociągowe Ø180, Ø110, Ø500, Ø300. W części południowo-zachodniej przebiega sieć wodociągowa Ø200. Koszty dostawy wody zgodnie z obowiązującą taryfą. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego pokrywa inwestor. Dostawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kanalizacja sanitarna

W południowo-wschodniej części obszaru przebiegają sieci kanalizacyjne o średnicach Ø200 i Ø315. Wzdłuż północno-wschodniej granicy obszaru przebiega ciśnieniowy rurociąg kanalizacji sanitarnej Ø160 mm. Koszty odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującą taryfą. Koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego pokrywa inwestor. Dostawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kanalizacja deszczowa

Kolektor kanalizacji deszczowej o przekroju Ø 400–500 mm przebiega w pasie drogowym ul. Niepodległości, tj. wzdłuż północno-wschodniej granicy terenu. Odwodnienie południowego obszaru możliwe jest do istniejącego kanału deszczowego przebiegającego wzdłuż ul. Krupińskiego i ul. Szybowej, tj. w odległości ok. 50 m od południowej granicy terenu. Dostawca: Gmina Miejska Lubin

Składowisko odpadów

Składowisko odpadów oddalone jest o 8 km od opisywanego terenu. Składowisko posiada pozwolenie na przyjmowanie rocznie 170 tysięcy ton odpadów. Dostawca: MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Energia cieplna

Dostawa energii cieplnej z rurociągu ciepłowniczego przebiegającego wzdłuż ul. Hutniczej (Ø 500/ Ø350 mm) i dalej wzdłuż ul. Krupińskiego (Ø 350 mm). Dostępna moc 10 MW. Istnieje możliwość weryfikacji średnic i mocy infrastruktury ciepłowniczej na większą. Koszty dostawy energii cieplnej zgodnie z obowiązującą taryfą. Opłaty przyłączeniowe wg taryfy i w drodze negocjacji. Dostawca: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Legnicy.

Sieć telefoniczna i teleinformatyczna

Sieci telefoniczne i teleinformatyczne TP S.A. i DIALOG-u przebiegają wzdłuż południowej granicy terenu. Obydwie firmy proponują nieograniczoną ilość numerów telefonicznych po wybudowaniu dodatkowych odcinków sieci bezpośrednio do budynków. Ponadto firma DIALOG posiada w pobliżu swoje sieci światłowodowe. Dostawca: Telekomunikacja Polska S.A., Telefonia DIALOG S.A.

Osoba do kontaktu

Irena Pietraszkiewicz

Urząd Miejski w Lubinie

tel. (+48 76) 74 68 269
e-mail: nowi-inwestorzy@um.lubin.pl

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta inwestycyjna nr 1- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) – Podstrefa Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.10.2008 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.06.2015 13:01