Zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, zaś zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. §7a ust. 6 Statutu Miasta Lubina reguluje, iż wgląd do dokumentów lub informacji następuje na wniosek osoby zainteresowanej, na terenie Urzędu Miejskiego i w obecności pracownika Urzędu, w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 30 dni. Udostępnienie polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej przeglądania akt oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.
Rejestr skarg i wniosków znajduje się w pokoju 1.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr skarg i wniosków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:29.10.2008 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:21.04.2022 13:23