Ewidencja ludności prowadzona jest w formie:
1. Zbiorów meldunkowych:

a) zbioru danych stałych mieszkańców,
b) zbioru danych byłych mieszkańców,
c) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
d) zbioru danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

2. Prowadzenie rejestrów:
a) przyjętych zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
b) wyborców.

Archiwum:
- Książki meldunkowe,
- Wykazy 6-latków i gimnazjalistów.

Dane osobowe mogą być udostępniane w formie:
- wydruku z bazy komputerowej,
- zaświadczenia,
- pisma.

Zasady i sposób udostępniania danych z w/w zbiorów:
- na pisemny umotywowany wniosek osoby zainteresowanej,
- ustnie osobie bezpośrednio zainteresowanej.

Postępowania administracyjne na wniosek strony lub z urzędu zmierzające do wydania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań lub wymeldowań prowadzone są w formie rejestru spraw bieżących oraz archiwum spraw zakończonych:
- udostępnianie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań odbywa się na żądanie stron – w oparciu o art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- w postępowaniu odwoławczym organ I instancji przekazuje całość akt sprawy organowi II instancji na podstawie art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( t.j. z 2006 r.Dz. U. Nr.139, poz. 993 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja ludności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:29.10.2008 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.01.2013 10:36