I. Podatek od nieruchomości

 

 

1. Stawki podatku na 2010 rok

Uchwała Nr LXIII/213/09 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2009

roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na

terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 212 poz. 3968

z 10.12.2009 r.,

2. Druki

OSOBY FIZYCZNE (IN-1, ZN-1/A, ZN-1/B, oświadczenie)

Uchwała Nr LXIII/216/09 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2009

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych

przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego,

Uchwała Nr LXIV/224/09 Rady Miejskiej w Lubinie z 15.12.2009

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów

deklaracji i informacji składanych przez podatników podatków od

nieruchomości, rolnego i leśnego

OSOBY PRAWNE (DN-1, ZN-1/A, ZN-1/B)

Uchwała Nr LXIV/224/09 Rady Miejskiej w Lubinie z 15.12.2009

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych  

przez podatników podatków od  nieruchomości, rolnego i leśnego.

   

 

II. Podatek rolny

1. Na 2010r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie

obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczenia

podatku rolnego na obszarze gminy.

2. W związku z powyższym wysokość stawek podatku rolnego na

2010r. reguluje art.6 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr

136,poz.969 ze zm.) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z dnia 19 X 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu

żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (MP z 2008r. Nr

81, poz. 717), w którym podano, że
ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA ZA OKRES PIERWSZYCH TRZECH

KWARTAŁÓW 2009r. WYNIOSŁA 34,10 zł za 1dt
3. Podatek rolny za rok podatkowy:
-od 1 ha przeliczeniowego gruntów 2,5q żyta x 34,10zł=85,2500 zł
-od 1 ha gruntów 5 q x 34,100 = 170,5000 zł

4. Druki (DR-1; IR-1; ZR-1/A; ZR-1/B, oświadczenie)

Uchwała Nr LXIII/216/09 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2009

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych

przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

III. Podatek leśny

1. Na 2010r. Rada Miejska w Lubinie nie obniżyła średniej ceny

sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego

na obszarze gminy, w związku z powyższym - wysokość stawek

podatku leśnego na 2010r. reguluje art.4 ust.4 ustawy z dnia 30

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz.1682 ze zm)

oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19

października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna

obliczonej w/g średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

za pierwsze 3 kwartały 2009 r. (Monitor Polski Nr 69,poz.896), zgodnie

z którym

ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA OBLICZONA WEDŁUG

ŚREDNIEJ CENY UZYSKANEJ PRZEZ NADLEŚLICTWO ZA PIERWSZE

TRZY KWARTAŁY 2009r. WYNIOSŁA 136,54 zł za 1 m³

2. Podatek leśny od 1 ha za rok:
- 0,220 x 136,54 = 30,0388 zł.

3. DRUKI (DL-1, IL-1, ZL-1/A, ZL-1/B, oświadczenie)

Uchwała Nr LXIII/216/09 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2009

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych

przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

IV. Podatek od środków transportowych

1. Stawki podatku od środków transportowych na 2010r.

2. DRUKI (DT-1, DT-1/A)

Uchwała Nr XXXVI/137/08 Rady Miejskiej w Lubinie z 14.XI.2008

roku w sprawie określenia wysokości podatku od środków

transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Wpłaty można przekazywać na konto:

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.
Oddział Wrocław
Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

 

V. Opłata od osiadania psów

Na 2010r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie

opłaty od posiadania psów.

 

VI. Opłata skarbowa:

Od 01 stycznia 2007 r. wpłaty dotyczące opłaty skarbowej

można przekazywać na konto:

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.
Oddział Wrocław
Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:11.01.2010 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.04.2020 10:34