Grudzień 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Grudzień 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.01.2010 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.01.2010 15:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-586/2009 Z DNIA 31
grudnia 2009 R.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów
własnych."

(Tomasz Przyszlak)
19.01.2010 15:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-585/2009 Z DNIA 31
grudnia 2009 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych oraz udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i....."

(Tomasz Przyszlak)
19.01.2010 15:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-584/2009 Z DNIA 30
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
19.01.2010 15:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-583/2009 Z DNIA 30
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
19.01.2010 15:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-582/2009 Z DNIA 30
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-581/2009 Z DNIA 30
grudnia 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na zbycie gruntu oznaczonego nr geodezyjnymi:1067/8 do
1067/37, położonego w obrębie 3 miasta Lubina udzielenia
pełnomocnictwa dla...."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-580/2009 Z DNIA 30
grudnia 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-579/2009 Z DNIA 30
grudnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-578/2009 Z DNIA 29
grudnia 2009 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-577/2009 Z DNIA 28
grudnia 2009 R.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-576/2009 Z DNIA 28
grudnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-575/2009 Z DNIA 28
grudnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-574/2009 Z DNIA 28
grudnia 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-573/2009 Z DNIA 24
grudnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-572/2009 Z DNIA 23
grudnia 2009 R.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Lubina na 2009 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-571/2009 Z DNIA 23
grudnia 2009 R.
w sprawie zmian w planie finansowym dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-570/2009 Z DNIA 23
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-569/2009 Z DNIA 22
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-568/2009 Z DNIA 22
grudnia 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi:
102/12 i 102/17, o łącznej powierzchni użytkowej 1428m²,
położonych w obrębie 8....."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-567/2009 Z DNIA 22
grudnia 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/107,
o powierzchni 1328m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-566/2009 Z DNIA 22
grudnia 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi:
855/113, o powierzchni 310m², oraz 855/114, o powierzchni
253 m², położonych w...."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-565/2009 Z DNIA 22
grudnia 2009 R.
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-564/2009 Z DNIA 22
grudnia 2009 R.
w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-563/2009 Z DNIA 21
grudnia 2009 R.
w sprawie uchylenia decyzji o warunkowym umorzeniu
zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-562/2009 Z DNIA 21
grudnia 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-561/2009 Z DNIA 21
grudnia 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-560/2009 Z DNIA 11
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-559/2009 Z DNIA 11
grudnia 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/177,
o powierzchni 250m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-558/2009 Z DNIA 11
grudnia 2009 R.
Zmieniające Zarządzenie P.0151-209/2009 Prezydenta Miasta
Lubina z dnia 27 maja 2009r. w sprawie umorzenia
zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-557/2009 Z DNIA 11
grudnia 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-556/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym
728/202, o powierzchni 20m², położonych w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-555/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym 49/11,
o powierzchni 121m², położonych w obrębie 1 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-554/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym
728/287, o powierzchni 23m², położonych w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-553/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-552/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia aktów
notarialnych w sprawie zbycia garażu związanego gruntem
oznaczonym nr geodezyjnym 243/9, położonego w obrębie 4
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-551/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-550/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-549/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-548/2009 Z DNIA 10
grudnia 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-547/2009 Z DNIA 9
grudnia 2009 R.
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:32 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-546/2009 Z DNIA 9
grudnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 161, położonej w obrębie 6 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:32 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-545/2009 Z DNIA 9
grudnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 454/2, położonej w obrębie 3 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:32 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-544/2009 Z DNIA 9
grudnia 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 387, o
powierzchni 1040m2, położonej w obrębie 4 miasta Lubina,
-udzielenia pełnomocnictwa..."

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 13:04 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)