Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w formie:
1. Zbiorów dowodów osobistych:
a)      zbioru wydanych dowodów osobistych w systemie informatycznym i kartotecznym,
b)      zbioru unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym i kartotecznym,
c)      zbioru akt zawierających dokumentację wydanych dowodów osobistych (koperty dowodowe).
2. Prowadzenie rejestrów:
a)      rejestr numeryczny wydanych  /książeczkowych/ dowodów osobistych. 
 
Archiwum
-         koperty dowodowe,
-         koperty dowodowe osób zmarłych.
 
Dane osobowe mogą być udostępniane w formie:
-         zaświadczenia,
-         pisma.
 
Zasady i sposób udostępniania danych z w/w zbiorów:
-         na pisemny umotywowany wniosek osoby zainteresowanej.

 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada
2008 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384)


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:29.10.2008 18:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:26.02.2010 11:44