Lubin, dnia 15 grudnia 2009r.

 

RM.0052- 24/2009

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 22 grudnia  2009r. o godz. 15.15  LXVsesję Rady Miejskiej  w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy   ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2009r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 85/2009.

4. Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Lubina na 2009r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 79/2009.

5. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2010r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 69/2009.

6. Uchwała w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 70/2009.

7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 71/2009.

8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 72/2009.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT   NR 82/2009.

10. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 83/2009.

11. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 84/2009 .

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.12.2009 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:16.12.2009 15:48