Lubin, dnia  8 grudnia  2009r.

 

RM.0052- 23/2009

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 15 grudnia  2009r. o godz. 15.15  LXIV sesję Rady Miejskiej  w Lubinie,    w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy   ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 74/2009 .

4. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 65/2009 .

5. Uchwała w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Lubina przez osoby prawne i fizyczne - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 68/2009.

6. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT  NR 75/2009 .

7. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT  NR 80/2009 .

8. Uchwała w sprawie o wystąpienie Gminy Miejskiej Lubin ze Związku Miast Polskich - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 77/2009 .

9. Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Lubin ze Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 78/2009 .

10. Uchwała w sprawie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 79/2009.

11. Apel do Prezydenta Miasta w sprawie dopłat do wody i odprowadzania ścieków - inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych  - PROJEKT   NR 81/2009.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXIV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.12.2009 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.12.2009 14:30