Lubin, dnia  18 listopada  2009r.

 

RM.0052- 22/2009

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 24 listopada 2009r. o godz. 15.15  LXIII sesję Rady Miejskiej  w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy   ul. Kilińskiego 10.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 59/2009 .

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty skarbowej - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 60/2009.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 61/2009.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Lubina na 2008r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 62/2009.

7. Uchwała w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 63/2009.

8. Uchwała w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT   NR 64/2009.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:18.11.2009 15:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:18.11.2009 15:39